Naftna Industrija Srbije – NIS

Osim u Srbiji, NIS delatnost razvija i u regionu Balkana. Regionalna ekspanzija odvija se u dva osnovna pravca – na polju istraživanja i proizvodnje nafte i gasa (u Rumuniji i Bosni i Hercegovini) i kroz razvoj maloprodajne mreže (u Bugarskoj, Bosni i Hercegovini i Rumuniji). NIS na tržištu Balkana upravlja mrežom od preko 400 benzinskih stanica u dva brenda – NIS Petrol i premijum brend GAZPROM. Pored toga, NIS je aktivan i na polju trgovine električnom energijom gde je, pored tržišta Srbije, prisutan i na tržištima Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Rumunije, Slovenije i Mađarske.

Informacije o projektu

Projekat u Naftnoj Industriji Srbije se odvija u dva pravca. Prvi je realizovan u okviru poslovnih centara, koji je prvobitno usmeren ka zaposlenima, a drugi na benzinskim pumpama, koji se fokusira na komunikaciju sa kupcima. 

Kako NIS ima više hiljada zaposlenih, kompanija je identifikovala da im je vrlo važno da usavrše svoje interne komunikacije. U tu svrhu su instalirana četiri video wall-a, sačinjena od po 4 profesionalna ekrana u okviru novosadskog, zrenjaninskog, beogradskog i pančevačkog poslovnog centra. Na taj način omogućena je blagovremena i pravovremena komunikacija sa svim zaposlenima u okviru kompanije. 

Drugi aspekt projekta se odvija u okviru NIS-ovih benzinskih stanica. Na led ekranima, video wall-ovima i drugim profesionalnim ekranima se prikazuju najnovije promocije i informacije namenjene kupcima na pumpama. Sadržajima na ekranima se upravlja preko naše cloud aplikacije koja omogućava lako i brzo kreiranje i puštanje kampanja na ekranima i to sa jedne udaljene lokacije.

Lokacije

10+

Licenci

35+