Lift and Learn tehnologija

“Lift and Learn” tehnologija, u okviru Digital Signage-a, predstavlja interaktivnu tehnologiju koja kombinuje fizičke objekte sa digitalnim ekranima i senzorima. Ovaj koncept omogućava korisnicima da podignu ili pomere određeni proizvod s police ili stola, što aktivira digitalni ekran koji pruža dodatne informacije, video sadržaje ili druge relevantne podatke o tom proizvodu.

"Lift and Learn tehnologija povećava prodaju za 87%"

Prednosti i karakteristike

Mogućnost uticanja na odluke na mestu prodaje i povećanje prodaje.

Povećanje prihoda od sponzorisanih i reklamnih materijala  promovisanjem proizvoda tehnologijom Lift & Learn.

Pomoćni alat za prodaju – pomaže kupcima u procesu donošenja odluka.

Motiviše kupce da dodatno istraže karakteristike proizvoda.

Pokreće bilo koji sadržaj uključujući video, slike, veb stranice i interaktivni sadržaj.

Potpuno prilagodljiv da odgovara svakoj vrsti proizvoda.

Ovaj pristup je sve popularniji u brojnim industrijama, uključujući i lance sportskih radnji, drogerije, prodavnice tehnike i druge, jer doprinosi boljem informisanju kupaca, interakciji sa proizvodima i boljoj marketinškoj strategiji.