Pozitivan uticaj Digital Signage rešenja na obrazovanje

Digital signage je savremeno i moćno rešenje današnjice, koje na jednostavan i isplativ način podiže sferu obrazovanja na najviši mogući nivo, time što omogućava brzu i efikasnu komunikaciju. Primenom se postiže niz benefita od kojih su najznačajniji:

Obaveštenja na vreme:

Digitalne oglasne table postavljene u učionicama, kabinetima, hodnicima daju vredne i pravovremene informacije učenicima, nastavnicima, ali i roditeljima. Od prikaza realnog vremena, do rasporeda časova, važnih najava vezanih za radionice, sajmove sve do upozorenja o hitnim slučajevima.

Promocija angažovanja učenika:

digital signage rešenje

Ovim rešenjima se vrši podsticaj mladih, time što se prikazuju njihova dostignuća i nagrade, odaju priznanja za njihov uložen trud i rad. Na taj način se stvara pozitivan i motivacioni efekat, koji im budi želju za napretkom i težnju ka uspehu.

Promocija druženja i ostalih vannastavnih aktivnosti:

Pored školskih aktivnosti akcenat se stavlja i na promociju turnira, sportskih timova, rezultata takmičanja, kreativnih radionica čime se radi i insistira na uključivanje u školsku zajednicu.


Poboljšana estetika:

Dinamični digitalni ekrani omogućavaju da se monotoni i dosadni prostori osveže i transformišu u uzbudljive i interaktivne prostore, što bi dovelo do toga da se tradicionalna okruženja za učenje pretvore u živahne inspirišuće. Pored obrazovanog sadržaja, na ekranima se mogu pojaviti i motivacioni citati i poruke koje će dodatno aktivirati i angažovati studente.

Povećana ažurnost i fleksibilnost, ali i ušteda vremena:

Škole brzo i efikasno mogu ažurirati svoj sadržaj, prilagoditi ga promenljivim okolnostima. Zbog lakoće prilagođavanja sadržaji koji se objavljuju na ekranima ne mogu zastariti.

Ujedino digitalni natpisi omogućavaju uštedu vremena za same škole jer njihovim nastankom isključuje se potreba za štampanjem i distribucijom papirnog materijala.

Digital Signage rešenje predstavlja snažan alat za poboljšanje komunikacije u obrazovnim institucijama. Kroz prilagođavanje sadržaja, promocije u stvarnom vremenu, unapređenje komunikacije i transparentnosti, analizu rezultata, možete transformisati način na koji komunicirate sa svojim učenicima i ostvariti značajne rezultate.